Zapytania ofertowe

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 15.03.2018 Zapytanie ofertowe na: Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.03.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku B Urzędu Miasta i Gminy Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zapytanie ofertowe na Zarządzanie obiektem Punkt Obsługi Podróżnych wraz z terenem przyległym, położonym w Solcu Kujawskim przy ul. Dworcowej 2A Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: Budowa ulicy Ogrodowej oraz drogi gminnej 051095C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn: Termomodernizacja budynku przy 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Opracowanie inwentaryzacji oraz audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Zapytanie ofertowe: Dostawa oprogramowania CorelCAD 2017 lub oprogramowania równoważnego na potrzeby realizacji Projektu „Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe – CE394”. Szczegóły
Artykuł 01.06.2017 Zapytanie ofertowe na Renowację Pomnika Bohaterom Walk i Zwycięstwa Szczegóły
Artykuł 19.05.2017 Dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego Szczegóły