Decyzja Burmistrza Solca Kujawskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”.

  • Nr karty/rok 2/2019
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Umorzenie postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 22.05.2013 r. (uzupełniony 04.06.2013 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”, na działce nr ew. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.7.2013
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 17.01.2019
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 3/A/2013, 2/E/2013, 5/B/2015 (Rejestr Informacji o Środowisku - archiwum)
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian