Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych”

  • Nr karty/rok 33/2017
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu lakierni wyrobów gotowych”, na działce nr ew. 919/8, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonej przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.4.2017
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 27.10.2017
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/2017, 29/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian