Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na montażu wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników, przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim

  • Nr karty/rok 1/2017
  • Rodzaj dokumentu decyzja
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montażu wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie „Alpinus Chemia” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”, na działce nr ew. 747/24, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.2016
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 13.01.2017
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.01.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie wniosek - nr karty 1/A/2016; raport ooś - nr karty 1/E/2016 (Rejestr Informacji o Środowisku - archiwum)
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.01.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian