Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

 

Dowożenie dzieci z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Pytania i odpowiedzi – zmiana zapisów SIWZ_ 7.07.2017r

Informacja z otwarcia ofert 13_07_2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21-07-2017r

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 05.07.2017
  • Data składania ofert 13.07.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.07.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- punkt podawczy, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian