Gospodarka odpadami

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2020

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2020 r. – dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

ZMIANY W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2020 r. – dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Jak segregować odpady komunalne – „Piątka za segregację”

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

***

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2018 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 2

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2016

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2015

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 – korekta

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2014

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

***

Informacja o osiągniętych w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian