Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019, dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski

Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian