Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, dot. przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I”, na części działki nr ew. 37/2, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian