Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25.03.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.9.2018, dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowa zjazdu z drogi publicznej, rozbudowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowa infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”

Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”, na działkach nr ew. 1049/14, 1049/18 i 1049/19, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski.  

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian