Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW – STYCZEŃ – KWIECIEŃ 2019 ROK

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW – PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2019 ROK

Protokół Nr 1 z zebrania z dnia 10.01.2019 r.

Protokół Nr 2 z zebrania z dnia 9.10.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian