Jednostki pomocnicze (sołectwa, osiedla)

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI I SOŁECTW – 2019 ROK

Protokół Nr 1 z zebrania z dnia 10.01.2019 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian