Konsultacje społeczne

ZMIANA NAZW ULIC:
(ul. 23 Stycznia)

REWITALIZACJA:

– Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian