LICP – o znaczeniu gminnym – budowa gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 889/14, 889/5, 889/3, 890/3, 891/26, 891/14, 888/3, 892/3, 679/25, 1149/1, 751/1, 750/3, 748/3, 2461, 752/1, 747/10 i 747/20, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Inwestycja celu publicznego o znaczeniu gminnym polegając na budowie gazociągu, przyłącza gazu oraz stacji gazowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 889/14, 889/5, 889/3, 890/3, 891/26, 891/14, 888/3, 892/3, 679/25, 1149/1, 751/1, 750/3, 748/3, 2461, 752/1, 747/10 i 747/20, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 05 marca 2019r., znak: WIPP-BPP.6733.2.3.2019, o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 maja 2019r., WIPP-BPP.6733.2.10.2019, o wydaniu postanowień oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 czerwca 2019r., WIPP-BPP.6733.2.13.2019, o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Informacje

Rejestr zmian