LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci gazowej n/c dn110PE, dn125PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 307/133, 307/132, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej n/c dn110PE, dn125PE, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 307/133, 307/132, 315/5, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 06 marca 2019r., znak: WIPP-BPP.6733.6.2.2019, o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 maja 2019r., WIPP-BPP.6733.6.7.2019, o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 24 czerwca 2019r., WIPP-BPP.6733.6.10.2019, o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Informacje

Rejestr zmian