LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 107/13, 106, 109, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 107/13, 106, 109, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11 czerwca 2019r., WIPP-BPP.6733.11.2.2019, o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. o wydanych postanowieniach oraz o możliwosci zapoznania się z materiałami (obwieszczenie znaK: WIPP-BPP.6733.11.7.2019)

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 wrzesnia 2019r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego (obwieszczenie znak: WIPP-BPP.6733.11.10.2019)

Informacje

Rejestr zmian