LICP – o znaczeniu gminnym – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w miejscowości Solec Kujawski

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej w miejscowości Solec Kujawski, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1001/1, 963/3, 962/22, 1159/10, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 201r., WIPP-BPP.6733.13.3.2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja RODO

Informacje

Rejestr zmian