LICP – o znaczeniu gminnym – przebudowa części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję oświaty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732/5, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na przebudowie części pomieszczeń parteru wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję oświaty w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych oraz zagospodarowaniem terenu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 732/5, położonej w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 maja 2019r., WIPP-BPP.6733.9.2.2019, o wszczęciu postępowania administracyjnego

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 lipca 2019r. o wydaniu postanowień oraz o możliwości zapoznania się z materiałami (WIPP-BPP.6733.9.6.2019)

Informacja RODO

3. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 19 sierpnia 2019r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego nr LICP/13/19 z dnia 19 sierpnia 2019r. (obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019r., WIPP-BPP.6733.9.9.2019)

4. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego o sprostowaniu oczywistej omyłki w wydanej decyzji (obwieszczenie z dnia 24 wrzesnia 2019r., WIPP-BPP.6733.9.13.2019)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian