LICP – o znaczeniu gminnym – rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi, na działkach o numerach ewidencyjnych 375/102, 372/1, 371/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Curie Skłodowskiej w Solcu Kujawskim, o blok dydaktyczny z zapleczem szatniowo sanitarnym, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi, na działkach o numerach ewidencyjnych 375/102, 372/1, 371/1, położonych w obrębie ewidencyjnym M. Solec Kujawski [Nr 0001]

1. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 maja 2019r., WIPP-BPP.6733.8.3.2019, o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Informacja RODO

2. Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 lipca 2019r., WIPP-BPP.6733.8.8.2019, o wydaniu postanowień oraz o możliwości zapoznania się z materiałami 

 

Informacje

Rejestr zmian