Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski (Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019r.)

  • Nr karty/rok 39/2019
  • Rodzaj dokumentu opracowanie planistyczne
  • Temat dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski (Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 czerwca 2019r.)
  • Nazwa dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chrośna ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6722.1.2010
  • Dokument wytworzył Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski na zlecenie Burmistrza Solca Kujawskiego
  • Data dokumentu 28.06.2019
  • Dokument zatwierdził Rada Miejska w Solcu Kujawskim
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-terenu-polozonego-w-obrebie-ewidencyjnym-chrosna-gmina-solec-kujawski/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2019; 14/2019; 15/2019; 17/2019; 18/2019; 19/2019; 20/2019; 21/2019; 22/2019; 23/2019; 24/2019; 25/2019; 26/2019; 27/2019; 28/2019; 29/2019; 30/2019; 31/2019; 32/2019; 33/2019; 34/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian