Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02.10.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2018 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” (zmiana decyzji)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”, na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonych przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian