Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 09.03.2017 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski, dot. prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian