Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 16.01.2017 r., znak: ROŚiR.6220.1.2016 – montaż wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „montaż wewnątrz istniejącego budynku instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Alpinus Chemia Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim”, na działce nr ew. 747/24, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian