Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22.11.2017 r., znak: ROŚiR.6220.27.2016 – „modernizacja i rozbudowa istniejącej fermy drobiu…”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski dot. przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „modernizacji i rozbudowie istniejącej fermy drobiu obejmującej 5 budynków inwentarskich – kurników o łącznej docelowej obsadzie 231 700 stanowisk do chowu brojlerów kurzych (927 DJP), na działce nr ewidencyjny 990/6, obręb ewidencyjny Nr 0001, przy ul. Powstańców 19 w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian