Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.11.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dot. przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu” przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego dotyczące przeprowadzanej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian