Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.01.2019 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”

Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego dot. umorzenia postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 22.05.2013 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”, na działce nr ew. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski, przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian