Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 17.03.2017 r., znak: WOO.4200.1.2016.KŚ.5 – „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. wydania postanowienia o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian