Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24.01.2017 r., znak: WOO.4200.1.2016.KŚ.2 – budowa drogi ekspresowej S-10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian