Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 04.09.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim”

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dot. prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian