Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26.07.2017 r., znak: RL.6220.7.9.2016 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dot. prowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian