Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.10.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim”

Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian