Ochrona powietrza

                                                              DOTACJE 2020

                                                                      *********

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.07.2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018, o przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej„)

***

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

***

Spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian