Ochrona powietrza

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – informacja o uruchomieniu funkcjonalności generowania w systemie Krajowej bazy wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

***

Informacja Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.02.2019 r. znak: ŚG-I-P.721.15.2018, dot. projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej„)

***

Spalanie odpadów w przydomowych kotłowniach.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian