Opieka nad dziećmi do lat 3

Uchwała Nr XLVIII/393/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski.

Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski
_____________________
Informujemy, że pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl została uruchomiona strona internetowa, zawierająca informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Zachęcamy rodziców małych dzieci, osoby chcące uzyskać informacje, w jaki sposób rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także osoby chcące zawodowo zająć się opieką nad małymi dziećmi do zapoznania się z informacjami zawartymi na wyżej podanej stronie internetowej.
__________________
Uchwała Nr XLVI/379/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28.06.2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
__________________

Informacja Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat aktualnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczących zwiększenia dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gmin i miast naszego województwa.
_______________

Informujemy, że pod adresem www.mpips.gov.pl została uruchomiona strona internetowa zawierająca informacje na temat ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu, wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „ MALUCH +” 2018. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na wyżej podanej stronie internetowej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian