Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim

Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim

  • Nr karty/rok 34/2018
  • Rodzaj dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne
  • Temat dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim
  • Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy WIPP-BPP.6721.4.2017
  • Dokument wytworzył Geofabryka Sp. z o. o.
  • Data dokumentu 31.10.2018
  • Dokument zatwierdził -
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Biuro Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, budynek B, pokój nr 28
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/mpzp-torunska-czesc-polnocna-w-solcu-kujawskim/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie -
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.12.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian