Osiedle Rudy

ZARZĄD OSIEDLA – kadencja 2018 – 2023

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy:
Jolanta Kaczmarek
tel. 784 765 254 
         

Zastępca Przewodniczącego:
Marianna Górczyńska 
członkowie:
Dariusz Górczyński
Jacek Górczyński

Protokoły z zebrań:

ZARZĄD OSIEDLA – kadencja 2014 – 2018

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy:
Jolanta Kaczmarek
tel. 784 765 254 
         

Zastępca Przewodniczącego:
Marianna Górczyńska 
członek:
Ewa Wasilewska
członek:

Jacek Górczyński 

Załączone dokumenty:

ZARZĄD OSIEDLA – kadencja 2010 – 2014

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Rudy:
Jolanta Kaczmarek  
          
Zastępca Przewodniczącego:
Marianna Górczyńska 
        
Członek:
Zenon Marcinkowski
  
Członek:
Jacek Górczyński
________________

Protokół Nr I z zebrania odbytego 28 lutego 2011 r.

Protokół Nr II z zebrania odbytego 24 listopada 2011 r.

Protokół Nr III z zebrania odbytego 29 maja 2012 r.

Protokół Nr IV z zebrania odbytego 19 października 2012 r.

Protokół Nr V z zebrania odbytego 17 kwietnia 2013 r.

Protokół Nr VI z zebrania odbytego 25 października 2013 r.

Protokół Nr VII z zebrania odbytego 28 marca 2014 r.

Protokół Nr VIII z zebrania odbytego 17 września 2014 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian