Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadania pn: Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: ZADANIE 1 – Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II  w Solcu Kujawskim; ZADANIE 2 – Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim

Informacja z otwarcia ofert z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12-04-2019r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 29.03.2019
  • Data składania ofert 08.04.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 08.04.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty siedziba Zamawiającego Kancelaria - Biuro podawcze , pokój nr 1 parter
  • Numer UZP/TED 531440-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian