Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Aktualizacja planu z dnia 2.03.2017 r.

Aktualizacja planu z dnia 15.03.2017

Aktualizacja planu z dnia 6.07.2017r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian