Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości obowiązujący w roku  2019 :

Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2018 roku:

Uchwała Nr XXXIV/294/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości rolnego i leśnego IN – 1

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z – 1

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2017 roku:

Uchwała Nr XXI/186/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XI/93/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Podatek rolny obowiązujący od 2019 roku:

Uchwała Nr LII/414/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podatek rolny obowiązujący w 2018 roku:

Uchwała Nr XXXIV/295/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Podatek rolny obowiązujący w 2017 roku:

Uchwała Nr XXI/185/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Podatek leśny obowiązujący w 2019 roku:

Deklaracja na podatek leśny – DL-1.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego IN-1.

Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Z-1.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Podatek leśny obowiązujący w 2018 roku:

Druk DL-1

Druk IN – 1

Podatek od środków transportowych:

Uchwała Nr XXXIV/296/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych – DT – 1.

Załącznik do deklaracji DT-1/A.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej
UPL – 1P.

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej – OPL – 1P

Pełnomocnictwo do doręczeń – PPD – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń – OPD – 1.

Pełnomocnictwo szczególne – PPS – 1.

Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego – OPS – 1.

Opłata „śmieciowa”:

DO-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

DO- 2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opłata targowa:

Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r.  w sprawie wprowadzenia określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Oświadczenie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>