Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski

  • Nr karty/rok 37/2019
  • Rodzaj dokumentu postanowienie
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej, na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy Wypaleniska ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.8.2018
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 01.07.2019
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/2018, 42/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian