Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu”, przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim

  • Nr karty/rok 35/2019
  • Rodzaj dokumentu postanowienie
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu" na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski ( gmina: Solec Kujawski, powiat: bydgoski )
  • Znak sprawy ROŚiR.6220.1.11.2018
  • Dokument wytworzył Joanna Rompkowska
  • Data dokumentu 29.04.2019
  • Dokument zatwierdził Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 8, bud. D, pok. nr 1, tel. 52/ 387 01 61
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/2018, 38/2019, 48/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.04.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian