Postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 KV wraz ze słupami (18 szt.) w m. Solec Kujawski

Postępowanie w zakresie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 KV wraz ze słupami (18 szt.) na działkach nr 883/3, 883/1, 881/3, 1001/4, 1022/7, 1022/14, 1022/19, 1022/1, 1023/2, 1022/23, 1022/12, 1031/6, 1031/5, 1280/15, 1280/14, 1094/1, 1146/12, 1146/13, 1146/2, 1146/3, 1146/3, 1146/4, 1146/11, 1146/10, 1146/6, 1145/21, 1145/22, 1145/23, 1145/24, 1145/25, 1145/26, 1145/36, 1145/27, 1139, 1131/1 w miejscowosci Solec Kujawski gmina Solec Kujawski

Zawiadomienie Starosty Bydgoskiego z 20.12.2016r., WB.6741.64.2016, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę

Decyzja Starosty Bydgoskiego Nr 3/2017 z 23.01.2017r., WB.6741.64.2016, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę

Informacje

Rejestr zmian