Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych w 2018r.

Przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 13_11_2017r

Informacja z otwarcia ofert 24-11-2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 28_11_2017

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 09.11.2017
  • Data składania ofert 24.11.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 24.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- punkt podawczy, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 613751-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian