Przetarg nieograniczony na na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości    5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów

Przedłużenie terminu składania ofert do 10 lipca 2019r_ 24-06-2019r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 28-06-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 11-07-2019r.

 

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 19.06.2019
  • Data składania ofert 10.07.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 10.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 5634444-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian