Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej odcinka ul. Średniej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 051075C tj:  ul. Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim w zakresie budowy oświetlenia ulicznego i ścieżki pieszo-rowerowej

Zaktualizowany projekt umowy i zmiana zapisu SIWZ 11-03-2019r.

Informacja z otwarcia ofert 15-03-2019r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego 21-03-2019 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 07.03.2019
  • Data składania ofert 15.03.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 15.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:30
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 522542-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian