Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 051075C tj. ul. Średniej na odcinku od ul. Powstańców do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim  w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Informacja z otwarcia ofert z 25-04-2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z 30-04-2019 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 04.04.2019
  • Data składania ofert 25.04.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 25.04.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty siedziba Zamawiającego Kancelaria - Biuro podawcze , pokój nr 1 parter
  • Numer UZP/TED 533585-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian