Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Informacja z otwarcia ofert 16-01-2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1-02-2019r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 08.01.2019
  • Data składania ofert 16.01.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 16.01.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 501542-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian