Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – BZPiFZ.27.33.2018

Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim

Pytania i odpowiedzi wraz z załącznikami – 4.01.2019

Informacja z otwarcia ofert – 8.01.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 16.01.2019

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 31.12.2018
  • Data składania ofert 08.01.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 08.01.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Numer UZP/TED 664933-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian