Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim

Pytania i odpowiedzi – 11.12.2018 r.

Unieważnienie postępowania 14.12.2018 r.

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 05.12.2018
  • Data składania ofert 13.12.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 13.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Numer UZP/TED 658045-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian