Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania.

Przetarg nieograniczony na: Remont murawy boiska piłkarskiego wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn: Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_14_12_2018r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ_17.12.2018r.

Informacja z otwarcia ofert 20.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_31_12_2018r

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 06.12.2018
  • Data składania ofert 20.12.2018
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 20.12.2018
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 658049-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian