Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim

Przetarg nieograniczony na rozbudowę oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim

Projekt budowlany oświetlenie ul. Orzechowa – Powstańców

Projekt budowlany oświetlenie ul. Powstańców-Haska

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 14-10-2019r.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 18-10-2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18-10-2019 r.

Aktualizacja Formularza oferty_22-10-2019r.

Informacja z otwarcia ofert 24-10-2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-10-2019 r.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 08.10.2019
  • Data składania ofert 24.10.2019
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 24.10.2019
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty siedziba Zamawiającego Kancelaria - Biuro podawcze , pokój nr 1 parter
  • Numer UZP/TED 607137-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian