Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego przebudową na potrzeby szkoły muzycznej

Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim wraz z jego przebudową na potrzeby szkoły muzycznej.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 09_11_2017r.

Zamawiający zamieszcza skorygowany-aktualny projekt umowy_10_11_2017

Informacja z sesji otwarcia ofert – 15.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29-11-2017

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 27.10.2017
  • Data składania ofert 15.11.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 15.11.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 608231-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian