Przetarg nieograniczony na termomodernizację oraz przebudowę budynku świetlicy Jagódka w Solcu Kujawskim

Przetarg nieograniczony na termomodernizację oraz przebudowę budynku świetlicy Jagódka w Solcu Kujawskim

Przedłużenie terminu składania ofert na dzień 6-12-2017r (zmiana ogłoszenia w załączniku do pobrania)

Korekta do projektu umowy _30_11_2017

Pytania i odpowiedzi do  SIWZ,  kosztorys ofertowy po zmianie, przedłużenie terminu składania ofert na dzień 8-12-2017 rok.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ- aktualny, skorygowany kosztorys ofertowy 4-12-2017

Informacja z otwarcia ofert 8_12_2017r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29_01_2018r.

  • Status zamówienia Przed terminem składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Solec Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 14.11.2017
  • Data składania ofert 08.12.2017
  • Godzina składania ofert 12:00
  • Data otwarcia ofert 08.12.2017
  • Godzina otwarcia ofert 12:15
  • Miejsce złożenia oferty Siedziba Zamawiającego kancelaria- biuro podawcze, pokój nr 1
  • Numer UZP/TED 615740-N-2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian